FIRE DE SUTURĂ

Variate tipuri de fire de sutură chirurgicale de înaltă calitate, recunoscute pe plan mondial.

• Resorbabile
• Neresorbabile (naturale si sintetice)
• Fire cu picioruşe unidirecționale.
• Steel

SUTURA CHIRURGICALA

Sutura chirurgicală este reprezentată de totalitatea manevrelor de refacere anatomică a continuităţii planurilor unei plăgi şi de menţinerea lor in contact, în scopul unei cicatrizări rapide şi cât mai funcţionale a ţesuturilor. Formaţiunile sau straturile anatomice respective au fost secţionate anterior de către un agent, fie accidental, fie în cursul unui act operator. Sutura chirurgicală este una dintre cele mai utilizate manopere in chirurgie. Ea s-a perfecţionat mult în ultimii ani, atât în ceea ce priveşte tehnica chirurgicală, dar şi în ceea ce priveşte materialele folosite, ceea ce explică succesele obţinute în chirurgia de transplant ,vascular, digestivă, etc.
Practic, ea se adresează tuturor ţesuturilor şi organelor corpului uman.
Materiale de sutură : în această grupă se înscriu materialele destinate pentru suturarea diferitelor ţesuturi: tegumente, muşchi, vase etc. Materialele de sutură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: rezistenţă la rupere şi la sterilizare; diametrul egal pe întreaga lungime; suprafaţă netedă; capilaritate mică; capacitate de a se lega (înnoda) fără a se rupe, lipsa diferentei de diametru între ac și firul de sutură în locul îmbinării acestora. După posibilitatea de a se resorbi în ţesuturi, materialele de sutură se divid în : fire resorbabile, fire neresorbabile și steel.

TIPURI DE FIRE DE SUTURĂ

FIRE DE SUTUTRĂ RESORBABILE
• BIOSYN
• CAPROSYN
• MAXON
• POLYSORB

FIRE DE SUTURĂ NERESORBABILE
• FLEXON
• MONOSOF
• NOVAFIL
• SOFSILK
• STEEL
• SURGIPRO II
• TI-CRON / SURGIDAC
• VASCUFIL

VLOC - FIR SPECIAL CU PICIORUŞE UNIDIRECŢIONALE
• RESORBABIL
• NERESORBABIL